Klubben

Ronin of Sweden Klubb bildades hösten 2015. Syftet med klubben är att med likasinnade skapa en förening som bjuder in till socialt umgänge. Tanken är att klubben ska stå för egen lokal där medlemmar kan samlas och ha roligt. Någon gång under 2016-17 kommer en del av klubben bestå av en MC del.