Styrelsen/Ansvariga

Den valda styrelsen 2017.

Ordförande Marcus Svedin

Vice Ordförande Dan Täck

Kassör Harriet Svedin

 

 

 

 

 

Ledarmot Johnny Svedin – PR ansvarig

12572949_985991781477932_4239520920309703205_n

Suppleant Harriet Svedin

 

Webbmaster
avatar
Anders Dahlgren